Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Trail Making Test
Neuropsychologische test aangaande visuele aandacht en wisselen van taken. De test bestaat uit twee delen. Deel A: zo vlug mogelijk de cijfers van 1 tot 25 in chronologische volgorde verbinden. Deel B: zo vlug mogelijk chronologisch afwisselend de cijfers 1 tot 11 en eerste 11 letters van alfabet verbinden. De cut-offwaarde is voor deel A is 78 seconden of meer; voor deel B 273 seconden of meer.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Verband tussen de consumptie van ultrabewerkte voeding en cognitieve achteruitgang?

Van Den Broecke N.

Minerva 2023 Vol 22 nummer 8 pagina 180 - 183


Deze grootschalige multicenter prospectieve cohortstudie, uitgevoerd bij Braziliaanse ambtenaren, suggereert dat de consumptie van ultrabewerkte voeding in beperkte mate samenhangt met een snellere cognitieve achteruitgang, na correctie voor belangrijke sociodemografische, klinische en aan leefstijl gerelateerde confounders. In afwachting van methodologisch correct opgezette studies in een Europese context is het raadzaam om een hoge consumptie van ultrabewerkte voeding te ontmoedigen.

Deze open-label RCT met geblindeerde effectbeoordelaars toont aan dat gestructureerde gecombineerde cognitieve en fysieke training van functionele taken effectief is voor het verbeteren van het dagelijks probleemoplossend vermogen, de functionele status en het mentale welzijn van oudere personen met MCI ten opzichte van cognitieve training, fysieke training of een controlegroep. Studies op lange termijn in een Westerse populatie zijn nodig om dit resultaat te bevestigen.