Resultaat met woordenlijst ( 0 )


ecologische bias
Bias die verband houdt met de geaggregeerde gegevens in een studie. Het kan optreden wanneer de waargenomen kenmerken ten onrechte worden toegeschreven aan de hele groep zonder rekening te houden met individuele kenmerken.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Op basis van de resultaten van deze systematische review en meta-analyse van goede methodologische kwaliteit kunnen we besluiten dat elk lipidenverlagend geneesmiddel doeltreffend en veilig is om majeure cardiovasculaire gebeurtenissen te voorkomen, ongeacht het initiële LDL-gehalte, het cardiovasculaire risico en de aan- of afwezigheid van diabetes of een chronische nieraandoening. De variatie in effectgrootte naargelang cardiovasculair risico en leeftijd moet verder onderzocht worden.