Resultaat op trefwoord : 'amniocentese'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Amniocentese in het eerste trimester: een veilig alternatief?

Temmerman M.

Minerva 1999 Vol 28 nummer 5 pagina 204 - 205


Indien men chromosomale afwijkingen bij de foetus wil opsporen, is de vruchtwaterpunctie op 15-16 weken tot op heden de veiligste techniek. Indien dit nodig wordt geacht in het eerste trimester, wordt de voorkeur gegeven aan een vlokkentest eerder dan aan een vroege punctie.