Resultaat op trefwoord : '5–aminosalicylaat'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Perorale 5-aminosalicylaten voor de ziekte van Crohn

Van de Casteele M.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 9 pagina 112 - 113


Deze studie besluit dat de rol van orale 5-aminosalicylaten om remissie te bekomen bij een opstoot van de ziekte van Crohn of om remissie te behouden bij latente ziekte van Crohn onzeker blijft.