Resultaat op trefwoord : 'klinische predictieregel'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Heeft dit kind appendicitis?

Henrard G.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 5 pagina 60 - 61


Dit systematisch overzicht laat niet toe om een voldoende performante en gevalideerde klinische predictieregel vast te leggen voor de diagnose van acute appendicitis bij kinderen in de eerste lijn.