Resultaat op trefwoord : 'prognose'


Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Deze studie van goede methodologische kwaliteit met heterogene gegevens én met een globaal hoog risico van bias, suggereert dat het prognostisch vermogen van het klinisch oordeel van zorgverleners over het algemeen even accuraat is als dat van klinische predictiemodellen.

Prognostiek

Lemiengre M.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 10 pagina 244 - 245

Deprescribing

Chevalier P.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 5 pagina 108 - 109