Resultaat op trefwoord : 'bias door selectieve vermelding van de resultaten'


Aantal resultaten : 4 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Zijn antidepressiva zinvol bij patiënten met dementie en depressie?

Catthoor K.

Minerva 2021 Vol 20 nummer 2 pagina 19 - 23


Op basis van deze methodologisch correct uitgevoerde systematische review en meta-analyse van 10 RCT’s met een onduidelijk risico op verschillende vormen van bias, kunnen we besluiten dat het gebruik van antidepressiva in vergelijking met placebo bij patiënten met dementie en depressie op basis van gevalideerde diagnostische criteria, de depressieve symptomen, noch op korte, noch op lange termijn doet afnemen. Door de afwezigheid van duidelijke criteria kunnen we niets besluiten over het effect op respons en remissie. Er is voldoende bewijs dat antidepressiva meer (ernstige) ongewenste effecten kunnen veroorzaken in deze patiëntengroep. Tussen de verschillende antidepressiva onderling waren er geen significante aanwijzingen voor een verschil in werkzaamheid, tolerantie en veiligheid.

Bias door selectiviteit bij de keuze en de rapportering van resultaten

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 5 pagina 64 - 64

Bias bij het weergeven van uitkomsten

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 7 pagina 84 - 84

Editoriaal: Vertrouwen en financiën

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 5 pagina 65 - 65