Resultaat op trefwoord : 'betrouwbaarheidsinterval'


Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Equivalentiestudies tegenover inferioriteits- en superioriteitsstudies

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 7 pagina 104 - 104

Relevantie van wetenschappelijke gegevens voor de klinische praktijk

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 2 pagina 24 - 24


Om de klinische relevantie van studieresultaten voor de dagelijkse praktijk te kunnen beoordelen, moeten we verschillende elementen in rekening nemen: de doelstelling van de studie, de uitkomstmaten, de effectgrootte, de precisie van het effect, de vergelijkende interventie, de representativiteit van de studiepopulatie en de haalbaarheid van een behandeling.