Resultaat op trefwoord : 'multicenterstudie'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Unicenter versus multicenter studies: is er een verschil in therapeutisch effect?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 10 pagina 129 - 129