Resultaat op trefwoord : 'begrip'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Deze systematische review met netwerkmeta-analyse van goede methodologische kwaliteit toont aan dat bij patiënten met afasie na een CVA frequente receptief-expressieve functioneel aangepaste therapie, met langer en intensiever thuis oefenen dan algemeen wordt aanbevolen, geassocieerd is met een groter taalherstel. Toekomstige studies zijn echter nodig om deze resultaten te bevestigen of te verfijnen. Bovendien moeten variaties in respons op de interventie tussen subgroepen van patiënten verder onderzocht worden, aangezien de variabelen frequentie, intensiteit en dosering niet volledig onafhankelijk van elkaar bestaan.

Placebo: van ‘behagen’ naar ‘zorgen’?

Dagneaux I.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 1 pagina 2 - 3