Resultaat op trefwoord : 'oesofagogastrofundoplastiek'


Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)


Deze studie met gegevens over 5 jaar na de interventie tonen voor de kwaliteit van leven in termen van refluxklachten een statistisch significant verschil en een klinisch beperkte doch waarneembare superioriteit aan van heelkunde versus antirefluxmedicatie. Dat in de 2 chirurgische armen een minderheid van de patiënten nog zuurremmers innam, ondersteunt mede de betere symptoomcontrole van de geopereerde patiënt.