Resultaat op trefwoord : 'palliatieve sedatie'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Palliatieve sedatie, levensverkortend of niet?

Pype P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 10 pagina 119 - 120


Op basis van de geïncludeerde heterogene observationele studies in deze systematische review met methodologische tekortkomingen, kan men niet besluiten dat correct toegepaste palliatieve sedatie het leven verkort bij patiënten met kanker.