Resultaat op trefwoord : 'niet-gepubliceerde gegevens'


Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

EMA maakt klinisch onderzoek transparanter

Laekeman G. , De Nys K.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 8 pagina 91 - 91

Synthese van de evidentie herbekeken

Michiels B.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 10 pagina 118 - 118

Waar zijn de data gebleven?

Lemiengre M.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 7 pagina 79 - 79