Tijdschrift Minerva volume 10 nummer 1 februari 2011
Toepassen van innovatie?

Pagina 1 - 1 

Chevalier P.  


BNP-geleide medicatie-aanpassingen bij patiënten met chronisch hartfalen

Pagina 2 - 3 

De Keulenaer G.  

Deze meta-analyse toont aan dat het gebruik van BNP of NT-pro-BNP-serumconcentraties in de ambulante zorg van patiënten met chronisch hartfalen leidt tot een optimalere medicamenteuze behandeling en een verlaging van de mortaliteit, voornamelijk bij patienten jonger dan 75 jaar. Het gaat echter om een beperkt aantal studies van onduidelijke methodologische kwaliteit. Bovendien waren de geïncludeerde studies klinisch te heterogeen om de plaats van BNP binnen de medicamenteuze behandeling van hartfalen af te lijnen.


Welke interventies kunnen het alcoholmisbruik beperken bij adolescenten?

Pagina 4 - 5 

Aertgeerts B.  

Deze studie met methodologische beperkingen toont aan dat interventies gericht op een verminderd alcoholgebruik effectief zijn bij adolescenten. Korte interventies blijven de meest haalbare interventies om als huisarts alcoholproblematiek aan te pakken. Hierover gebeurt momenteel verder onderzoek.


Prognostische waarde van het inspanningselectrocardiogram bij vermoeden van angor

Pagina 6 - 7 

Schröder E.  

De resultaten van deze cohortstudie tonen aan dat rust- en inspannings-ECG slechts een zeer kleine prognostische meerwaarde hebben boven een zorgvuldige anamnese bij patiënten met pijn op de borst die door hun huisarts worden doorverwezen naar een cardiologisch centrum.


HbA1c, diabetes en cardiovasculair risico bij volwassenen zonder diabetes

Pagina 8 - 9 

Van Crombrugge P.  

Deze studie toont aan dat HbA1c >5,5% beter dan nuchtere glykemie 110 tot 126 mg/dl het risico van coronaire hartziekte, CVA en globale mortaliteit kan voorspellen bij personen zonder type 2-diabetes bij inclusie. Deze studie zegt niets over de diagnostische waarde van HbA1c bij diabetes.


Indacaterol, een nieuw langwerkend bèta-2-mimeticum voor de behandeling van COPD?

Pagina 10 - 11 

Chevalier P.  

De resultaten van deze door de producent beheerde RCT met zijn talrijke methodologische beperkingen, tonen aan dat het nieuwe langwerkende bèta-2-mimeticum indacaterol bij de behandeling van COPD over een periode van 52 weken een beter effect heeft op de ESW dan placebo.


Immortal time bias

Pagina 12 - 12 

Chevalier P.