Tijdschrift Minerva volume 10 nummer 6 juli 2011

Tiotropium bij COPD: minder exacerbaties?

Pagina 67 - 68 

Chevalier P.  

Deze RCT met onaanvaarbare methodologische beperkingen toont aan dat bij COPD-patiënten met exacerbaties, tiotropium een statistisch significant voordeel heeft versus salmeterol maar met een twijfelachtige klinische relevantie.


Oefentherapie onmiddellijk na een enkeldistorsie?

Pagina 69 - 70 

Roosen P.  

Uit deze studie blijkt dat actieve oefentherapie tijdens de eerste week na een enkeldistorsie graad 1 en 2 de subjectieve enkelfunctionaliteit gedurende de eerste twee weken significant verbeterde ten opzichte van alleen een passieve standaardbehandeling, maar de klinische relevantie van deze winst blijft onzeker.


Effect van een behandeling met vitamine B op de progressie van diabetische nefropathie

Pagina 71 - 72 

Hellemans R., Poelman T., Verpooten G.A.  

Deze RCT toont aan dat een hoog gedoseerd vitamine B-preparaat in vergelijking met placebo leidt tot een sterkere daling van GFR en een toename van vasculaire gebeurtenissen bij patiënten met diabetische nefropathie.


Bij onvoldoende gecontroleerde diabetes een DPP-4-inhibitor toevoegen?

Pagina 73 - 74 

Chevalier P.  

De resultaten van deze nieuwe meta-analyse over de DPP-4-inhibitoren bevestigen dat ze geen meerwaarde hebben op het vlak van werkzaamheid en veiligheid ten opzichte van de andere orale antidiabetica. De farmacovigilantie meldt zeldzame maar ernstige ongewenste effecten (pancreatitis, pancreaskanker of andere vormen van kanker).


Pre-expositie profylaxe voor de preventie van HIV bij mannen

Pagina 75 - 76 

Semaille P.  

Ondanks enkele methodologische beperkingen tonen de resultaten van deze studie aan dat bij homoseksuele mannen met een hoog HIV-risico, een profylactische pre-expositiebehandeling in zekere mate effectief kan zijn, indien de betrokkenen daarnaast ook adviezen krijgen om het risico van infectie te verminderen en gestimuleerd worden om een condoom te gebruiken.


Indirecte vergelijkingen (vervolg)

Pagina 77 - 77 

Chevalier P.