Tijdschrift Minerva volume 11 nummer 5 juni 2012
Het voorzorgsprincipe en EBM

Pagina 53 - 53 

Dagneaux I., De Jonghe M.  


Geen antibiotica bij ongecompliceerde diverticulitis?

Pagina 54 - 55 

Chevalier P.  

De auteurs van deze studie konden niet aantonen dat bij gehospitaliseerde patiënten met ongecompliceerde diverticulitis, antibiotica een voordeel hebben op het vlak van complicaties op korte en middellange termijn en van recidieven binnen het jaar. Dit is de eerste RCT over de behandeling van diverticulitis met antibiotica. De studie had echter onvoldoende power.


Welke rookstopmethode is nuttig bij niet stopklare rokers?

Pagina 56 - 57 

De Cort P.  

In deze korte interventiestudie van zes maanden bij niet-stopklare rokers resulteerde telefonische aansporing tot rookstop met gratis aanbieden van nicotinesubstitutie, niet tot duurzame rookstop ten opzichte van een controlegroep met alleen de telefonische begeleiding. De bereidheid tot rookstop nam gedurende de studieperiode wel toe in de groep die medicamenteuze ondersteuning (NTS) aangeboden kreeg.


Anti-emetica voor braken uitgelokt door gastro-enteritis bij kinderen en adolescenten?

Pagina 58 - 59 

Claeys T., Hoffman I., Janssen N.  

Deze studie besluit dat orale toediening van ondansetron de nood aan intraveneuze rehydratie en hospitalisatie kan doen dalen bij kinderen die zich op de dienst spoedgevallen presenteren met een acute gastro-enteritis én milde tot matige dehydratie. De resultaten zijn echter niet extrapoleerbaar naar de huisartspraktijk.


Het nut van 5-alfa-reductase-inhibitoren bij patiënten onder actieve opvolging voor prostaatkanker met een laag risico?

Pagina 60 - 61 

Claessens F., Joniau S., Laurent M.  

Deze studie toont aan dat dutasteride na drie jaar gepaard gaat met een beperkte absolute risicoreductie wat betreft de progressie op prostaatbiopsieën. De studie is echter te klein, van te korte duur en heeft te weinig harde klinische eindpunten om te besluiten dat het klinische voordeel opweegt tegen de potentiële nadelen en ongewenste effecten.


Welke vorm van fysieke training is geschikt voor ouderen?

Pagina 62 - 63 

Chevalier P., Paulus Y.  

Deze systematische review met meta-analyse includeert kleine studies met talrijke methodologische beperkingen en kan geen klinisch relevante meerwaarde aantonen van krachttraining versus conventionele weerstandtraining op het vlak van verandering in functionele capaciteiten bij niet-fragiele zestigplussers.


Bias door de sequentie van toewijzing

Pagina 64 - 64 

Chevalier P.