Tijdschrift Minerva volume 12 nummer 3 april 2013
Orale behandeling van type 2-diabetes op de helling?

Pagina 27 - 27 

Richard T., Vanhaeverbeek M.  


Voorkamerfibrillatie en veneuze trombo-embolie: nieuwe orale anticoagulantia versus warfarine

Pagina 28 - 29 

Chevalier P.  

Deze systematische review toont aan dat de nieuwe orale anticoagulantia superieur zijn aan warfarine voor het eindpunt globale mortaliteit bij voorkamerfibrillatie, maar niet bij veneuze trombo-embolie. Bij de evaluatie van beide indicaties samen veroorzaken de nieuwe orale anticoagulantia minder fatale bloedingen (zijn ook opgenomen bij globale mortaliteit!). Voor majeure en gastro-intestinale bloedingen is er geen verschil tussen de nieuwe orale anticoagulantia en warfarine (de resultaten lopen wel sterk uiteen). Stopzetting van de behandeling omwille van ongewenste effecten komt meer voor met de nieuwe orale anticoagulantia dan met warfarine.


Adhesieve capsulitis van de schouder: infiltraties met hyaluronzuur?

Pagina 30 - 31 

Chevalier P.  

Deze kleine studie toont aan dat het geen zin heeft om bij de behandeling van adhesieve capsulitis van de schouder intra-articulaire hyaluronzuurinfiltraties toe te voegen aan oefentherapie.


Wat is het (relatieve) nut van aclidinium bij de behandeling van COPD?

Pagina 32 - 33 

Chevalier P., Van Meerhaeghe A.  

Voor de behandeling van COPD heeft aclidinium alleen een bewezen effect op spirometrische eindpunten, op korte termijn en alleen voor de hogere doses (2 x 400 μg per dag). Het nut van aclidinium voor de preventie van matige tot ernstige exacerbaties (die hospitalisatie vereisen) is niet aangetoond.


Niet-farmacologische aanpak bij de ziekte van Alzheimer en daaraan gerelateerde problemen

Pagina 34 - 35 

De Jonghe M.  

Dit systematisch literatuuroverzicht over de niet-medicamenteuze aanpak van de ziekte van Alzheimer en daaraan gerelateerde problemen laat niet toe om praktische conclusies te formuleren voor de clinicus.


Preventie van tabaksverslaving bij kinderen en adolescenten: belonen loont?

Pagina 36 - 37 

Henrard G.  

Deze meta-analyse is van goede methodologische kwaliteit, maar het aantal geïncludeerde studies en de kwaliteit ervan is gering. De resultaten tonen aan dat beloningen onder de vorm van groepsbeloningen aan klassen geen effect hebben op de preventie van tabaksgebruik bij kinderen en adolescenten.


Risico’s van bias in niet-geblindeerde studies

Pagina 38 - 38 

Chevalier P.