Tijdschrift Minerva volume 13 nummer 8 oktober 2014
Suiker, van energiebron naar dodelijke drug

Pagina 92 - 92 

Michiels B.  


Geïntegreerde multidisciplinaire zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson

Pagina 93 - 94 

Tsakitzidis G.  

Deze studie toont aan dat een multidisciplinaire aanpak van patiënten met de ziekte van Parkinson niet beter is dan gebruikelijke zorg (met Parkinsonverpleegkundige) op het vlak van dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.


Interdisciplinaire eerstelijnszorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen

Pagina 95 - 96 

Schoenmakers B.  

Deze methodologisch correct uitgevoerde, clustergerandomiseerde, gecontroleerde studie toont aan dat een complexe interventie met een interdisciplinair team onder leiding van een casemanager om de kwetsbaarheid en de beperkingen in functioneren van ouderen vroegtijdig op te sporen en te behandelen niet beter is dan de gebruikelijke zorg.


Welke vorm van psychotherapie voor ambulante patiënten met anorexia nervosa?

Pagina 97 - 98 

Vervaet M.  

Deze methodologisch correct uitgevoerde studie toont aan dat er na één jaar geen verschil is in gewichtstoename bij volwassen vrouwelijke anorectische patiënten die gedurende tien maanden ambulant worden behandeld met een psychodynamische, een cognitief gedragstherapeutische of een geoptimaliseerde gebruikelijke behandeling. Patiënten in deze laatste groep kregen uiteindelijk wel evenveel psychotherapeutische hulp.


Voor wie zijn implanteerbare cardioverter-defibrillatoren voor primaire preventie van plotse hartdood nuttig?

Pagina 99 - 100 

Vandenberk B., Willems R.  

Deze systematische review met meta-analyse bevestigt dat de implantatie van een ICD een statistisch significant beschermend effect heeft op zowel totale mortaliteit als op plotse hartdood bij patiënten met uiteenlopende indicaties voor een ICD, die niet altijd de huidige richtlijnen volgen. Het effect op totale mortaliteit lijkt niet afhankelijk te zijn van geslacht en leeftijd jonger versus ouder dan 65 jaar.


Acupunctuur en counseling voor de aanpak van depressie in de eerste lijn

Pagina 101 - 102 

Declercq T., Poelman T.  

Voor patiënten met aanhoudende matige tot ernstige depressieve klachten ondanks gebruikelijke zorg (waaronder antidepressiva) kan acupunctuur of counseling op korte termijn een bijkomende verbetering van de depressieve symptomen geven.


Continue variabelen analyseren met ANCOVA

Pagina 103 - 103 

Poelman T.