Tijdschrift Minerva volume 14 nummer 1 februari 2015
Ik wil gelezen worden!

Pagina 1 - 1 

Lemiengre M., De Jonghe M.  


Benzodiazepinegebruik verminderen bij ouderen: welke interventies zijn meest werkzaam?

Pagina 2 - 3 

De Jonghe M., Fraipont B.  

Deze systematische review met meta-analyse van goede methodologische kwaliteit omvat een zeer ruime onderzoeksvraag en laat niet toe om praktische besluiten te formuleren voor de clinicus. Onder de onderzochte interventies lijkt een multifactoriële aanpak met inbegrip van psychotherapie het meest werkzaam te zijn om het benzodiazepinegebruik bij ouderen te verminderen of stop te zetten.


In welke mate hebben vals-positieve resultaten van screeningsmammografie negatieve psychologische gevolgen?

Pagina 4 - 5 

Henrard G.  

Deze studie toont aan dat er een jaar na de mededeling van screeningsresultaten geen verschil is op het vlak van angst en kwaliteit van leven tussen vrouwen die een negatief testresultaat kregen en vrouwen die een vals-positief testresultaat kregen. Bij de vrouwen die een vals-positief testresultaat kregen was de angst in het begin tijdelijk hoger. De relatieve impact van de aankondiging van een vals-positief testresultaat op het vlak van angst moet nog verder onderzocht worden.


COPD: nut van de vaste associatie van indacaterol met glycopyrronium

Pagina 6 - 7 

Chevalier P.  

Deze RCT bij een geselecteerde groep COPD-patiënten is vanaf het begin tot het einde gecon-troleerd door de producent en toont aan dat de vaste associatie van indacaterol (langwerkend bèta-2-mimeticum) + glycopyrronium (langwerkend anticholinergicum) geen klinisch relevant voordeel heeft ten opzichte van alleen glycopyrronium en niet verschilt in effect met tiotropium als open-label actieve controle.


Preventie van diabetes in een realistische omgeving

Pagina 8 - 9 

Veys C.  

Deze systematische review met meta-analyse toont aan dat leefstijlinterventies in een realistische context voor de preventie van type 2-diabetes het gewicht kunnen verminderen. Naarmate interventies meer corresponderen met de huidige, internationale richtlijnen voor de preventie van diabetes, neemt het bekomen gewichtsverlies toe.


Effect van screening en leefstijladviezen op de incidentie van ischemische hartziekten in de algemene bevolking

Pagina 10 - 11 

Crismer A.  

Deze RCT bij de algemene bevolking in Denemarken toont geen gunstig effect aan van systematische screening op cardiovasculaire risicofactoren gevolgd door regelmatige, individuele leefstijladviezen, op de incidentie van ischemische hartziekte, CVA en globale mortaliteit na 10 jaar.