Tijdschrift Minerva volume 14 nummer 5 juni 2015
Effectief communiceren over risico’s en baten

Pagina 52 - 52 

Roberfroid D.  


Werkzaamheid en veiligheid van gliflozinen bij patiënten met type 2-diabetes

Pagina 53 - 54 

Vanhaeverbeek M.  

Deze meta-analyse van onvoldoende methodologische kwaliteit brengt geen enkele relevante nieuwe boodschap aan voor de behandeling van type 2-diabetes. Deze kritische bespreking laat toe om de relevantie van het voorschrijven van moleculen zoals gliflozinen, in vraag te stellen. De verhouding tussen de baten (niet aangetoond) en de risico’s (duidelijk op korte termijn en onzeker op lange termijn) is voor Minerva niet gunstig.


Mag de toedieningsduur van corticosteroïden korter bij exacerbaties van COPD?

Pagina 55 - 56 

Chevalier P.  

Dit systematisch literatuuroverzicht met meta-analyse is van goede methodologische kwaliteit en toont geen verschil aan in werkzaamheid en ongewenste effecten tussen een korte kuur (3 tot 7 dagen) met systemische corticosteroïden en een langere kuur (10 tot 14 dagen) voor de behandeling van exacerbaties van ernstige tot zeer ernstige COPD.


Meer dan één jaar duale plaatjestherapie na drug eluting stents?

Pagina 57 - 58 

Chevalier P.  

In deze goed opgezette RCT bij een sterk geselecteerde populatie is er een meerwaarde om, na het plaatsen van een coronaire stent, langer dan één jaar een duale plaatjestherapie (thiënopyridine + aspirine) verder te zetten versus alleen aspirine. De incidentie van stenttrombose en van cardio- en cerebrovasculaire gebeurtenissen daalt. Het bloedingsrisico neemt echter significant toe en er is geen effect vastgesteld op globale mortaliteit.


Cholecystectomie versus afwachtende houding: klinische en economische evaluatie

Pagina 59 - 60 

Lerut J.  

Uit deze goed uitgevoerde meta-analyse van slechts 2 RCT’s met een beperkt aantal patiënten blijkt dat een conservatieve behandeling van asymptomatisch of symptomatisch galsteenlijden (galkolieken, ongecompliceerde cholecystitis) een therapeutisch aanvaarde en economisch gunstige optie kan zijn. Cholecystectomie is werkzamer, maar duurder. Vergeten we bij galsteenlijden ook niet het risico van majeure levensbedreigende complicaties zoals choledocholithiasis, acute of necrotiserende pancreatitis en angiolitis.


Langdurige anti-aggregerende behandeling met clopidogrel en aspirine: verhoogde mortaliteit?

Pagina 61 - 62 

Chevalier P.  

Deze systematische review met meta-analyse van goede methodologische kwaliteit, maar met een klinisch heterogene populatie, toont geen verschil aan op het vlak van mortaliteit (globaal, cardiovasculair, niet-cardiovasculair) tussen een langdurige (12 tot 24 maanden), duale anti-aggregerende behandeling (clopidogrel of prasugrel + aspirine) en eenzelfde kortdurende behandeling (≤6 maanden) of alleen aspirine.


Hoe omgaan met ontbrekende gegevens in RCT’s?

Pagina 63 - 63 

Chevalier P.