Tijdschrift Minerva volume 8 nummer 1 februari 2009
De dokter heeft me grondig onderzocht…

Pagina 1 - 1 

Chevalier P., Laperche J.  


Computergestuurde ondersteuning bij medische beslissingen

Pagina 2 - 3 

De Jonghe M.  

Deze studie toont aan dat een automatisch elektronisch alertsysteem een significant betere ondersteuning biedt aan de arts dan een zelf te activeren systeem, zowel voor screening door berekening van het cardiovasculaire risico, als voor behandeling van dyslipidemie. Er is echter nood aan studies die het effect van dergelijke ondersteuning meten op klinische eindpunten.


Effect van rosuvastatine bij patiënten met chronisch hartfalen

Pagina 4 - 5 

Lemiengre M.  

Deze studie toont aan dat bij patiënten met matig tot ernstig chronisch hartfalen, het toevoegen van 10 mg rosuvastatine aan een standaardbehandeling geen effect heeft op de overleving van de patiënten en ook niet op de duur tot hun eerstvolgende hospitalisatie.


Duloxetine: minder pijn bij fibromyalgie?

Pagina 6 - 7 

Chevalier P.  

Deze studie toont aan dat duloxetine een statistisch significant effect heeft op het verlichten van de pijn gerelateerd aan fibromyalgie. Het staat niet vast dat dit gunstige effect ten opzichte van placebo ook klinisch relevant is. Het effect lijkt trouwens af te nemen gedurende de behandeling (evaluatie beperkt tot zes maanden).


Aspirine voor alle patiënten met diabetes?

Pagina 8 - 9 

Chevalier P.  

Deze placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie met onvoldoende power levert geen bewijs voor het nut van aspirine en/of anti-oxidantia voor de primaire preventie van cardiovasculaire gebeurtenissen of van overlijden bij diabetici met asymptomatisch vaatlijden van de onderste ledematen. Hiermee sluit deze studie aan bij de conlusies van eerdere studies en meta-analyses over primaire preventie bij patiënten met type 2-diabetes.


Minder urineweginfecties met veenbessen?

Pagina 10 - 10 

Laekeman G.  

Bij vrouwen met recidiverende urineweginfecties vermindert het gebruik van veenbespreparaten mogelijk het aantal urineweginfecties. Veenbespreparaten hebben in België geen statuut van geneesmiddel en zijn alleen als voedingssupplement geregistreerd.


Een korset dragen: effectief bij lagerugpijn?

Pagina 10 - 10 

Chevalier P.  

Deze systematische review bevestigt dat het niet mogelijk is om aanbevelingen te geven over het dragen van een korset voor de preventie of de behandeling van acute, subacute of chronische lagerugpijn. Er is immers een tekort aan onderzoek van goede kwaliteit.


QRISK2: evaluatie van het cardiovasculaire risico

Pagina 11 - 11 

Chevalier P.  

De QRISK2-score bepaalt beter het cardiovasculaire risico dan de Framingham-score. Ook risicofactoren zoals etnische afkomst en socio-economische achterstelling, die meestal niet geïncludeerd worden, spelen dus een belangrijke rol om het cardiovasculaire risico in te schatten.


Verminderen statines het cardiovasculaire risico bij vrouwen met hypercholesterolemie?

Pagina 11 - 11 

Lemiengre M.  

Deze studie toont aan dat we weinig harde gegevens hebben over de behandeling met statines bij vrouwen zowel in primaire als in secundaire preventie.


Number Needed to Treat

Pagina 12 - 12 

Chevalier P.