Tijdschrift Minerva volume 8 nummer 7 september 2009
Uitgesteld gebruik van antibiotica

Pagina 89 - 89 

Chevalier P.  


Artroscopische chirurgie voor gonartrose?

Pagina 90 - 91 

Rombouts J.J.  

Deze studie toont aan dat artroscopische chirurgie voor gonartrose zonder majeur meniscusletsel geen winst oplevert voor de patiënt in vergelijking met een medicamenteuze behandeling en oefeningen.


Stabiele angor: medicamenteuze behandeling of angioplastie?

Pagina 92 - 93 

Schröder E.  

Deze meta-analyse vergelijkt het effect van een invasieve aanpak (angioplastie) met medicamenteuze behandeling bij stabiele angor en veronderstelt dat er een winst is met angioplastiek. Deze veronderstelling vraagt om bevestiging in RCT’s, die momenteel ook lopende zijn.


De waarde van CRP bij kinderen met koorts?

Pagina 94 - 95 

De Sutter A.  

Uit deze studie blijkt dat CRP in beperkte mate ernstige infecties kan aantonen of uitsluiten. De test moet steeds geïnterpreteerd worden binnen de context van de andere klinische bevindingen en is niet accuraat genoeg om een ernstige infectie uit te sluiten.


Influenzavaccinatie bij zwangere vrouwen

Pagina 96 - 97 

Michiels B.  

Deze studie toont aan dat een geïnactiveerd influenzavaccin, toegediend in het derde trimester van de zwangerschap, effectief is voor de preventie van influenza bij pasgeborenen tot de leeftijd van zes maanden. Omwille van extrapolatieproblemen (studie in een regio met subtropisch klimaat waar influenza het ganse jaar door voorkomt) is het belangrijk dat deze resultaten worden bevestigd in onderzoek in een gematigde klimaatzone met seizoensgebonden influenza.


Wat zijn de risico’s van een kortdurende onderbreking van een behandeling met orale anticoagulantia?

Pagina 98 - 99 

Hermans C.  

Deze studie toont aan dat bij patiënten met een laag tot middelmatig risico, die chronisch worden behandeld met warfarine, het trombo-embolische risico gering is, wanneer warfarine, zonder vervanging met heparine, kortdurend (≤ vijf dagen) wordt gestopt voor een mineure ambulante chirurgische ingreep.


Behandeling van acute jichtartritis met prednisolon?

Pagina 100 - 101 

Poelman T.  

Deze studie kan geen significante verschillen in effectiviteit en ongewenste effecten aantonen tussen oraal prednisolon en oraal naproxen voor de behandeling van jichtartritis. De onderzoekers besluiten dat beide behandelingen klinisch equivalent zijn, maar omwille van belangrijke methodologische tekortkomingen moeten we deze conclusie in twijfel trekken.


Ziekte van Alzheimer: antipsychotica en mortaliteitsrisico

Pagina 102 - 102 

Chevalier P.  

Deze RCT met een langere follow-up toont aan dat ouderen met dementie meer kans hebben om vroeger te sterven wanneer ze antipsychotica toegediend krijgen.


Laparoscopische antirefluxchirurgie voor chronische refluxziekte

Pagina 102 - 102 

Van de Casteele M.  

Deze klinische studie benadrukt het belang van de wens van patiënten met ernstige refluxklachten om zich te laten opereren. Net zoals in een eerdere Minervabespreking, zien we ook hier dat het succes van laparoscopische antirefluxchirurgie toeneemt met de ernst van de refluxklachten.


Antidepressiva voor de symptomen van fibromyalgie

Pagina 103 - 103 

Chevalier P.  

Bij een grondige evaluatie bevestigen de resultaten van deze nieuwe meta-analyse wat Minerva vroeger reeds concludeerde: alleen amitriptyline kan op korte termijn een matig effect hebben op fibromyalgie.


COPD: welke inhalatietherapie?

Pagina 103 - 103 

Chevalier P.  

De resultaten van deze netwerkmeta-analyse bevestigen dat de verschillende inhalatietherapieën en de associaties ervan onderling niet verschillen op het vlak van preventie van exacerbaties, behalve eventueel bij een ESW ≤ 40%.