Duiding


Zijn antivirale middelen effectief voor de behandeling van Bell-paralyse?


27 09 2010

Zorgberoepen

Duiding van
- Quant EC, Jeste SS, Muni RH, et al. The benefits of steroids versus steroids plus antivirals for the treatment of Bell’s palsy: a meta-analysis. BMJ 2009;339:b3354. - de Almeida JR, Al Khabori M, Guyatt GH, et al. Combined corticosteroid and antiviral treatment for Bell Palsy. JAMA 2009;302:985-93.


Besluit
Het positieve effect van orale corticosteroïden op de genezing van Bell-paralyse is voldoende aangetoond. Momenteel is het niet bewezen dat het toevoegen van antivirale middelen (aciclovir, valaclovir, famciclovir) aan een behandeling met corticosteroïden de genezing van Bell-paralyse bevordert in vergelijking met corticosteroïden alleen. 

In een vroeger nummer besprak Minerva een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie die aantoonde dat het volledige herstel van Bell-paralyse significant verbeterde wanneer binnen de 72 uur na aanvang van de symptomen 25 mg prednisolon tweemaal per dag gedurende tien dagen werd toegediend. Aciclovir leverde, noch in monotherapie, noch als toevoeging aan prednisolon een significant voordeel op (1,2).

Twee recente systematische reviews onderzochten het effect van antivirale middelen en corticosteroïden als behandeling voor Bell-paralyse (3,4).

De meta-analyse van Quant (6 RCT’s) kon geen verschil in primaire uitkomstmaat (aantal patiënten met minstens gedeeltelijk herstel (House-Brackman ≤2)) aantonen tussen corticosteroïden + antivirale middelen versus corticosteroïden alleen (3).

De tweede review includeerde alle RCT’s die het effect van corticosteroïden of antivirale middelen versus een controlebehandeling (placebo, geen behandeling, symptomatische behandeling, actieve behandeling in beide groepen) onderzochten bij patiënten met Bell-paralyse (4). De primaire uitkomstmaat (het risico van een onbevredigend herstel van de nervus facialis) was in deze meta-analyse randsignificant kleiner met corticosteroïden + antivirale middelen versus corticosteroïden alleen (N=8 RCT’s; RR 0,75 met 95% BI van 0,56 tot 1,00). In hun discussie wijzen de auteurs er echter zelf op dat het resultaat vertekend kan zijn door de subjectiviteit van de primaire uitkomstmaat. Verschillen bij de geincludeerde patiënten, analyse intention to treat of per protocol, en verschillende drempels voor de House-Brackman score kunnen het verschil in resultaat tussen beide meta-analyses verklaren (5).

 

Besluit

Het positieve effect van orale corticosteroïden op de genezing van Bell-paralyse is voldoende aangetoond. Momenteel is het niet bewezen dat het toevoegen van antivirale middelen (aciclovir, valaclovir, famciclovir) aan een behandeling met corticosteroïden de genezing van Bell-paralyse bevordert in vergelijking met corticosteroïden alleen.

 

Referenties

  1. Poelman T. Prednisolon of prednisolon samen met aciclovir voor de behandeling van Bell-paralyse? Minerva 2008;7(8):126-7.
  2. Sullivan FM, Swan IR, Donnan PT, et al. Early treatment with prednisolone or acyclovir in Bell's palsy. N Engl J Med 2007;357:1598-607.
  3. Quant EC, Jeste SS, Muni RH, et al. The benefits of steroids versus steroids plus antivirals for the treatment of Bell’s palsy: a meta-analysis. BMJ 2009;339:b3354.
  4. de Almeida JR, Al Khabori M, Guyatt GH, et al. Combined corticosteroid and antiviral treatment for Bell Palsy. JAMA 2009;302:985-93.
  5. Chevalier P. Meta-analyses: hetzelfde onderwerp, uiteenlopende resultaten. Minerva 2008;7(10):156.
Zijn antivirale middelen effectief voor de behandeling van Bell-paralyse?

Auteurs

Poelman T.
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar