Duiding


Persisterend astma bij kinderen: beclometason voor de behandeling van een aanval?


28 08 2011

Zorgberoepen

Duiding van
Martinez FD, Chinchilli VM, Morgan WJ, et al. Use of beclomethasone dipropionate as rescue treatment for children with mild persistent asthma (TREXA): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011;377:650-7.


Besluit
De resultaten van deze studie bevestigen het nut van inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van mild persisterend astma bij kinderen en adolescenten. Voor de behandeling van een aanval echter is bij deze patiëntengroep de combinatie van inhalatiecorticosteroïden met salbutamol effectiever dan salbutamol alleen, zowel met als zonder een onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden.


 

Bij kinderen met mild persisterend astma is een behandeling met inhalatiecorticosteroïden aan lage dosis aanbevolen.

De therapietrouw bij een chronische behandeling is niet vanzelfsprekend, vooral niet indien de klachten (astma-aanval) minder frequent optreden. Nochtans hebben educatieve programma’s, specifiek gericht op kinderen en adolescenten, een bewezen effect dat reeds eerder in Minerva besproken is (1,2). Indien de behandeling van de acute symptomen bij een aanval even effectief kan zijn als een chronische behandeling, kan deze aanpak een alternatief vormen. Anderzijds is de correcte aanpak om een chronische astmabehandeling progressief stop te zetten in het geval van adequate controle, onvoldoende geëvalueerd.

De Lancet publiceerde in 2011 de TREXA-studie, een RCT die op deze twee vragen een antwoord poogt te formuleren (3). De TREXA-studie includeerde 288 van de 843 kinderen of adolescenten (van 5 tot 18 jaar) die zich aanmeldden met persisterend astma in 5 centra (V.S.). Persisterend astma was gedefinieerd als meer dan twee aanvallen per week, meer dan tweemaal per week nood aan salbutamol of meer dan tweemaal nachtelijk wakker worden per maand indien er geen chronische behandeling was of indien er geen dagelijkse behandeling nodig was. Bij alle deelnemers was hun astma goed onder controle en was men van plan de onderhoudsbehandeling af te bouwen of stop te zetten (behandeling tijdens de voorbije acht weken met een andere monotherapie dan inhalatiecorticosteroïden). Men verdeelde de deelnemers in vier groepen voor behandeling gedurende 44 weken. De resultaten van de vier onderzoeksgroepen zijn aangegeven in onderstaande tabel (in %):

Uitkomstmaat

Combinatie-

behandeling

beclometason 2 x 40 µg per dag

n=71

Dagelijkse behandeling

beclometason 2 x 40 µg per dag

n=72

Rescue-behandeling

placebo 2 x per dag

n=71

Placebogroep

placebo 2 x per dag

n=74

bij een aanval

beclometason  + salbutamol 2 puffs

placebo +

salbutamol

beclometason + salbutamol 2 puffs

placebo +

salbutamol 2 puffs

Frequentie van astma-exacerbaties * met nood aan orale corticosteroïden

31%

28%

35%

49%

Therapiefalen**

5,6%

2,8%

8,5%

23%

Groeivertraging in vergelijking met placebo

-1,1 cm

-1,1 cm

-

referentie

* astma-exacerbatie: nood aan >12 puffs salbutamol in 24 uur, PEF <70% van de referentiewaarde, onmogelijkheid om te slapen of om dagelijkse activiteiten uit te voeren gedurende twee of meer opeenvolgende dagen, PEF <50% niettegenstaande behandeling, raadplegen van een spoeddienst omwille van verslechtering van astma

** therapiefalen: tweede terugval op prednison binnen de zes maanden.

 

De auteurs besluiten dat de combinatiebehandeling het meest effectief is voor de preventie van exacerbaties (met orale corticosteroïden als rescuebehandeling). Beclometason als rescuebehandeling met salbutamol kan een step-down aanpak zijn bij kinderen en adolescenten met adequaat gecontroleerd astma.

 

Besluit

De resultaten van deze studie bevestigen het nut van inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van mild persisterend astma bij kinderen en adolescenten. Voor de behandeling van een aanval echter is bij deze patiëntengroep de combinatie van inhalatiecorticosteroïden met salbutamol effectiever dan salbutamol alleen, zowel met als zonder een onderhoudsbehandeling met inhalatiecorticosteroïden.

 

Referenties

  1. Godding V. Effect van educatieve programma's voor kinderen en adolescenten met astma. Minerva 2004;3(10):166-8.
  2. Guevara JP, Wolf FM, Grum CM, Clark NM. Effects of educational interventions for self management of asthma in children and adolescents: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1308-13.
  3. Martinez FD, Chinchilli VM, Morgan WJ, et al. Use of beclomethasone dipropionate as rescue treatment for children with mild persistent asthma (TREXA): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2011;377:650-7.

 

Persisterend astma bij kinderen: beclometason voor de behandeling van een aanval?

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar