Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineHoofdinspectie of nat kammen voor detectie van hoofdluis?


Minerva 2002 Volume 31 Nummer 1 Pagina 42 - 43

Zorgberoepen


Duiding van
DE MAESENEER J, BLOKLAND I, WILLEMS S, et al. Wet combing versus traditional scalp inspection to detect head lice in schoolchildren: observational study. BMJ 2001;321:1187-8.


Besluit
Hoofdinspectie is geen goede techniek voor detectie van hoofdluis bij kinderen: de natkam-methode heeft hierbij de voorkeur.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.

 

Samenvatting

 

Deze observationele studie onderzoekt de waarde van de natkammethode als diagnostisch instrument bij het opsporen van hoofdluizen bij kinderen. Hiervoor screende men 224 leerlingen van 2-12 jaar op een lagere school in Gent, eerst door middel van hoofdinspectie, daarna door middel van de natkammethode. Hierbij kamt men met een fijne kam syste-matisch door nat haar dat werd gespoeld met conditioner. Men vond bij 49 kinderen (22%) luizenmet de natkammethode; slechts 32 van hen (14%) waren positief bij hoofdinspectie. Van de 175 kinderen bij wie geen luizen werden gevonden met de natkammethode (78%), werden er 14 kinderen (6%) positief bevonden bij hoofdinspectie (zie tabel 1). Veertien da-gen later was 53% van de met luizen geïnfecteerde kinderen na behandeling vrij van luizen. De auteurs concluderen dat de traditionele hoofdinspectie een slechte techniek voor de-tectie van hoofdluizen is; 30% fout-positieven en 10% fout-negatieven wanneer men de natkammethode als gouden standaard wordt vooral gebruikt bij het vergelijken van diagnostische testen en wordt dan omschreven als de test die het best kan discrimineren tussen patiënten met en zonder een bepaalde ziekte. Aangezien de gouden standaard meestal een omslachtige of invasieve test is (zoals bijvoorbeeld een keelkweek voor de diagnostiek van streptokokken faryngitis of gastroscopie voor het diagnosticeren van een maagulcus) gebruikt men in de praktijk minder accurate diagnostische testen. De waarde van diagnostische testen wordt in vergelijking met de gouden standaard uitgedrukt in sensitiviteit en specificiteit.">gouden standaard beschouwt. Tot besluit stelt men dat er nog verdere bevestiging nodig is voor de natkammethode als gouden standaard om de extra logistieke steun te legitimeren die noodzakelijk is bij scree-ningscampagnes met de natkammethode.

 

 

Natkammethode                      

Hoofdinspectie

Niet-   
geïnfecteerd                   

Geïnfecteerd

Totaal

Niet-geïnfecteerd

161

17

178

Geïnfecteerd

14

32

46

Totaal

175

49

224

 

Tabel 1:  Resultaten van traditionele hoofdinspectie versus screening met de natkammethode.

 
 

Bespreking

 

Dit is een methodologisch goede studie over een onderwerp waarover weinig bekend is. Er is in de studie geen vermelding van de tijdsinvestering gekoppeld aan de natkammethode. Vooral dit tijdsaspect (reële tijd ca. 20 minuten) kan het succes van deze screeningsmethode in de weg staan. Gelijkaardig onderzoek waarbij men de luizenkam (droog kammen) vergeleek met hoofdinspectie, toonde nog frappantere verschillen: 25,4% positieven bij de luizenkam ten opzicht van 5,7% bij traditionele hoofdinspectie 1 . Dit onderzoek vond plaats in Israël en de donkerharigheid van de bevolking is mogelijk de verklaring voor het ernstiger falen van hoofdinspectie in deze populatie. Vergelijkend onderzoek tussen de natkam-methode en onderzoek met de luizenkam (droog kammen) is echter niet beschikbaar.

 

Belangenvermenging/financiering

Dit onderzoek werd ondersteund door de deelnemende gezondheidscentra en de stad Gent.
Geen belangenvermenging vermeld.

 

 

Besluit

 

Hoofdinspectie is geen goede techniek voor detectie van hoofdluis bij kinderen: de natkam-methode heeft hierbij de voorkeur.

 

Literatuur

  1. MUMCUOGLU KY, FRIGER M, IOFFE-USPENSKY I, et al. Louse comb versus direct visual examination for the diagnosis of head louse infestations. Pediatric Dermatology 2001;18:9-12.
Hoofdinspectie of nat kammen voor detectie van hoofdluis?

Auteurs

Reusens N.
huisarts, Merelbeke
COI :

Woordenlijst

gouden standaard

Codering

Commentaar

Commentaar