Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineNo evidence for measles, mumps, and rubella vaccine-associated inflammatory bowel disease or autism in a 14-year prospective study


Minerva 1999 Volume 28 Nummer 6 Pagina 254 - 255

Zorgberoepen


Duiding van
1. Peltola H, Patja A, Leinikki P, et al. No evidence for measles, mumps, and rubella vaccine associated inflammatory bowel disease or autism in a 14-year prospective study. Lancet 1998;351:1327-1328. 2. Taylor B, Miller E, Farrington CP, et al. Autism and measels, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association. Lancet 1999;353:2026-29.


 

Minerva Kort biedt u korte commentaren op publicaties die door de redactie van Minerva zijn geselecteerd. Interessante en voor huisartsen relevante studies die niet direct in een ruimer kader kunnen of moeten worden besproken, krijgen een plaats in deze rubriek. Iedere selectie wordt kort samengevat en van enkele regels commentaar voorzien door een referent. De redactie van Minerva wenst u veel leesgenot.


 
 

Begin 1998 verschenen twee publicaties die het verband legden tussen het vaccin tegen bof, mazelen en rode hond en het optreden van een chronische inflammatoire darmziekte of autisme 1,2.

 

In Finland staat het vaccinatiebeleid onder toezicht van een centraal sturend instituut. Zij gaan prat op de hoogste vaccinatiegraad van de westerse wereld. Sinds de start van de vaccinaties in 1982 tot 1996 werden ongeveer drie miljoen dosissen van het BMR-vaccin toegediend. Sindsdien registreert men ook de bijwerkingen. Voor de vermelde periode werden bij 31 kinderen gastro-intestinale nevenwerkingen vastgesteld, 20 hiervan werden opgenomen in het ziekenhuis. Deze 31 kinderen werden nu, gemiddeld 9 jaar en 3 maanden na de vaccinatie, opnieuw bekeken. Men vond echter geen data die de hypothese kunnen steunen dat er een causaal verband bestaat tussen BMR-vaccinatie en de ontwikkeling van autisme of een chronische inflammatoire darmziekte.

 

Een tweede onderzoek van Taylor et al. verzamelde voor een district van de National Health Service in Groot-Brittannië alle kinderen (498 gevallen) bij wie sinds 1979 de diagnose van autisme werd gesteld. In 1988 werd in dit district de BMR-vaccinatie geïntroduceerd. De auteurs gingen na of met de introductie van het vaccin een stijging van de incidentie van autisme kon worden vastgesteld. Ook deze studie kon een causaal verband tussen BMR-vaccinatie en de ontwikkeling van autisme niet ondersteunen.

 

Er zijn dus geen aanwijzingen dat vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond aanleiding geeft tot chronisch inflammatoir darmlijden of autisme.

 

Literatuur

  1. Lee JW, Melgaard B, Clements CJ, et al. Autism, inflammatory bowel disease and MMR vaccine. Lancet 1998;351:905-9.
  2. Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A, et al. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis and pervasive development disorder in children. Lancet 1998;351:637-41.

 

No evidence for measles, mumps, and rubella vaccine-associated inflammatory bowel disease or autism in a 14-year prospective study

Auteurs

Lemiengre M.
Huisartsenpraktijk De Wijngaard Roeselare; Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, UGent
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar