Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineAcne: benzoylperoxide, clindamycine of beide?


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 5 Pagina 70 - 70

Zorgberoepen


Duiding van
Thiboutot D, Zaenglein A, Weiss J, et al. An aqueous gel fixed combination of clindamycin phosphate 1.2% and benzoyl peroxide 2.5% for the once-daily treatment of moderate to severe acne vulgaris: assessment of efficacy and safety in 2813 patients. J Am Acad Dermatol 2008;59:792-800.


Besluit
Deze studie toont aan dat de associatie van clindamycine 1,2% met benzoylperoxide 2,5% een gunstig effect heeft bij de behandeling van acné. In andere studies is het nut van de associatie van een antibioticum met benzoylperoxide niet aangetoond.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen

 

Minerva besprak reeds eerder een studie over het effect van verschillende lokale behandelingen voor acné (twee maal per dag), met of zonder lokale of orale antibiotica (oxytetracycline, minocycline) (1). Bij patiënten met een lichte tot matige vorm van acné (Leeds-score van 0 tot 12) had toevoeging van erythromycine aan benzoylperoxide (5%) geen meerwaarde als lokale behandeling. Het effect van de associatie was niet superieur aan het effect van elke afzonderlijke behandeling.

In 2008 verscheen een publicatie van twee identieke, dubbelblinde RCT’s (2). Hierin werd het effect van de vaste combinatie clindamycinefosfaat (1,2%) + benzoylperoxide (2,5%) vergeleken met het effect van de afzonderlijke middelen en van alleen het excipiënt bij 2 813 patiënten van minstens 12 jaar oud met een matige tot ernstige vorm van acné bepaald aan de hand van de Evaluator Global Severity Score (EGSS). Deze scorelijst varieert van 0 (gezonde huid) tot 5 (zeer ernstige vorm van acné). De methodologie van dit onderzoek was correct. De studie duurde twaalf weken. De vaste associatie had meer effect op de evolutie van de inflammatoire en niet-inflammatoire letsels en op de ernst van de acné. Zowel de onderzoeker als de patiënten evalueerden deze beide eindpunten. In deze studie werd de behandeling slechts één maal per dag toegepast en de concentratie benzoylperoxide was lager dan in de vroegere studies. Volgens de auteurs veroorzaakt benzoylperoxide 5% meer irritatie en tonen enkele studies aan dat de concentraties van 2,5%, 5% en 10% even effectief zijn. Het gebruik van verschillende classificaties voor acné bemoeilijkt de vergelijking van de resultaten van dit onderzoek met de resultaten van vroegere studies (1). In Clinical Evidence (3) vinden we geen informatie over het effect van de vaste associatie van benzoylperoxide met antibiotica.

 

Besluit

Deze studie toont aan dat de associatie van clindamycine 1,2% met benzoylperoxide 2,5% een gunstig effect heeft bij de behandeling van acné. In andere studies is het nut van de associatie van een antibioticum met benzoylperoxide niet aangetoond.

 

  

Referenties

  1. Chevalier P. Antibacteriële behandeling van acné. Minerva 2005;4(8):133-5.
  2. Thiboutot D, Zaenglein A, Weiss J, et al. An aqueous gel fixed combination of clindamycin phosphate 1.2% and benzoyl peroxide 2.5% for the once-daily treatment of moderate to severe acne vulgaris: assessment of efficacy and safety in 2813 patients. J Am Acad Dermatol 2008;59:792-800.
  3. Purdy S, DeBerker D. Acne vulgaris. Clinical Evidence, 2008. Search date June 2007.

 

Acne: benzoylperoxide, clindamycine of beide?

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar