Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineVervolg op... Het nut van gliptinen: meer vragen dan zekerheden


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 8 Pagina 128 - 128

Zorgberoepen


Duiding van
Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Lerch CL.. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 2.


Besluit
De plaats van gliptinen in de aanpak van diabetes kan nog steeds niet bepaald worden omwille van het tekort aan overtuigende bewijzen, in het bijzonder op het vlak van veiligheid.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Gliptinen of inhibitoren van dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) vormen een nieuwe klasse van orale antidiabetica, waarvan er reeds twee op de Belgische markt beschikbaar zijn: sitagliptine en vildagliptine. Deze orale geneesmiddelen inhiberen de afbraak van incretine, terwijl subcutaan toegediend exenatide de activiteit van incretine nabootst.

In 2007 verscheen een review over orale antidiabetica (1), besproken in Minerva (2). Het besluit van deze review was dat de effectiviteit van oudere antidiabetica vergelijkbaar is aan of zelfs beter is dan de nieuwere en duurdere antidiabetica. Studies met gliptinen waren niet opgenomen. Een meta-analyse evalueerde alle geneesmiddelen die werken via het incretinesysteem (gliptinen en exenatide) (3). De auteurs besloten dat de effectiviteit van deze geneesmiddelen matig is in vergelijking met andere antidiabetische behandelingen en dat de veiligheid beter onderzocht moet worden (vooral voor gliptinen). Zij pleiten voor andere studies, over langere termijn, om de plaats van deze geneesmiddelen in de therapeutische aanpak van diabetes te kunnen bepalen. In 2008 publiceerde de Cochrane Collaboration een meta-analyse die deze resultaten ook voor gliptinen bevestigt (4). Deze auteurs besluiten dat deze geneesmiddelenklasse enkele theoretische voordelen biedt, maar dat er dringend gegevens nodig zijn over de veiligheid (o.a. cardiovasculaire) vooraleer deze geneesmiddelen op grotere schaal gebruikt kunnen worden. Een betere kennis van de eventuele impact op het immuunsysteem is eveneens noodzakelijk: de frequentie van infecties is gestegen, significant met sitagliptine en niet-significant met vildagliptine. Zoals voor de andere nieuwere antidiabetica beschikken we evenmin over resultaten op het vlak van levenskwaliteit, complicaties van diabetes en globale mortaliteit, die voor de patiënt belangrijker zijn dan HbA1c.

 

De plaats van gliptinen in de aanpak van diabetes kan nog steeds niet bepaald worden omwille van het tekort aan overtuigende bewijzen, in het bijzonder op het vlak van veiligheid.

 

 

Referenties

  1. Bolen S, Feldman L, Vassy J, et al. Systematic review: comparative effectiveness and safety of oral medications for type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med 2007;147:386-99.
  2. Goderis G. Doeltreffendheid en veiligheid van orale antidiabetica bij type 2-diabetes. Minerva 2008;7(5):70-1.
  3. Amori RE, Lau J, Pittas AG. Efficacy and safety of incretin therapy in type 2 diabetes. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;298:194-206.
  4. Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K, Lerch CL.. Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2008, Issue 2.

 

Productnamen

Sitagliptine: Januvia®; vildagliptine: Galvus®, exenatide: Byetta®

Vervolg op...Het nut van gliptinen: meer vragen dan zekerheden

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar