Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineVervolg op... Glucosamine: evenmin effectief voor heupartrose


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 8 Pagina 128 - 128

Zorgberoepen


Duiding van
Rozendaal R, Koes B, van Osch G, et al. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis. Ann Intern Med 2008;148:268-77.


Besluit
Orale toediening van glucosamine heeft geen effect op de symptomen, noch op de radiologische evolutie van heupartrose.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

In 2006 bespraken we in Minerva (1) de GAIT-studie (2). Deze studie toonde aan dat er voor de behandeling van gonartrose geen enkele winst was met glucosamine, chondroïtine of de combinatie van beide geneesmiddelen. In onze bespreking gaven we aan dat ook andere studies en een review ervan geen bijkomende valide bewijzen van de effectiviteit op alle WOMAC-criteria samen konden aantonen. In 2008 verscheen een RCT waarbij de effectiviteit van glucosamine werd onderzocht op het gebied van de verbetering van de symptomen en de evolutie van structurele veranderingen bij heupartrose (3). De auteurs includeerden 222 patiënten die gedurende twee jaar dagelijks 1500 mg glucosamine in orale vorm of placebo kregen. Ongeveer 50% van de patiënten had een Kellgren and Lawrence score van 1 (gewrichtsspleetvernauwing, pijnlijke osteofytose). Er was geen significant verschil op de WOMAC-score voor pijn (-1,54; 95% BI van -5,43 tot 2,36) noch op de WOMAC-score voor functionaliteit (-2,01; 95% BI van -5,38 tot 1,36). Er was evenmin een verschil in verandering van gewrichtsspleetruimte: gemiddeld verschil van -0,029 (95% BI van -0,122 tot 0,064). De Cochrane Collaboration evalueerde in 2005 de effectiviteit van glucosamine bij verschillende vormen van artrose (vooral gonartrose) (4). De auteurs vonden slechts één studie voor heupartrose en gonartrose met inclusie van 42 patiënten, zonder gunstige resultaten voor glucosamine.

 

Orale toediening van glucosamine heeft geen effect op de symptomen, noch op de radiologische evolutie van heupartrose.

 

Referenties

  1. Chevalier P. Glucosamine en/of chondroïtine voor gonartrose? Minerva 2006;5(9):148-50.
  2. Clegg D, Reda D, Harris C et al. Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis. N Engl J Med 2006;354:795-808.
  3. Rozendaal R, Koes B, van Osch G, et al. Effect of glucosamine sulfate on hip osteoarthritis. Ann Intern Med 2008;148:268-77.
  4. Towheed TE, Maxwell L, Anastassiades TP, et al. Glucosamine therapy for treating osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005, Issue 2.
Vervolg op...Glucosamine: evenmin effectief voor heupartrose

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar