Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineKorset als behandeling van recidiverende lagerugpijn


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 7 Pagina 111 - 111

Zorgberoepen


Duiding van
Roelofs PD, Bierma-Zeinstra SM, van Poppel MN, et al. Lumbar supports to prevent recurrent low back pain among home care workers. Ann Intern Med 2007;147:685-92.


Besluit
In de schaarste van studies van goede kwaliteit over het nut van een korset bij recidiverende lagerugpijn toont dit onderzoek bij thuisverzorgers gunstige resultaten aan. Deze moeten echter meer gepreciseerd en bevestigd worden in studies met een passende methodologie en met een voldoende aantal deelnemers.


 

 

Vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Lagerugpijn is een frequent voorkomende aandoening. Zeventig procent van de geïndustrialiseerde bevolking heeft minstens eenmaal in het leven hiermee te kampen. De jaarlijkse prevalentie bedraagt 15 tot 40%. Bij gezondheidswerkers in de thuiszorg ligt dit cijfer hoger (44 tot 72%) (1). De behandelingen voor deze aandoening werden reeds meerdere malen besproken in Minerva. Er gebeurde zeer weinig onderzoek naar het nut van een korset als preventie van recidiverende lagerugpijn. Een systematische review (2) vond slechts één enkele RCT met inclusie van 19 personen waarbij de auteurs niets konden besluiten over een mogelijke effectiviteit (3). In 2007 verscheen een nieuwe studie over het effect van een korset bij thuisverzorgers met klachten van lagerugpijn (4). Na een informatiesessie over doeltreffende preventieve houdingen tijdens het werk vroegen de onderzoekers aan de gezondheidswerkers om wel (n=183) of niet (n=177) een korset te dragen (er werden vier types voorgesteld). Bij het dragen van een korset daalde na twaalf maanden het aantal dagen met rugpijn (-52,7 dagen; 95% BI van -59,6 tot -45,1) terwijl absenteïsme op het werk niet verminderde (er werd niet gepreciseerd of dit absenteïsme al dan niet verband hield met lagerugpijn). Het percentage uitval was echter méér dan 20% in de groep met korset wat ertoe heeft geleid dat men complexe statistische technieken moest gebruiken om de gegevens te analyseren.

 

Besluit

In de schaarste van studies van goede kwaliteit over het nut van een korset bij recidiverende lagerugpijn toont dit onderzoek bij thuisverzorgers gunstige resultaten aan. Deze moeten echter meer gepreciseerd en bevestigd worden in studies met een passende methodologie en met een voldoende aantal deelnemers.

 

 

Referenties
  1. Knibbe JJ, Friele RD. Prevalence of back pain and characteristics of the physical workload of community nurses. Ergonomics 1996;39:186-98.
  2. van Tulder M, Jellema P, van Poppel M, et al. Lumbar supports for prevention and treatment of low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004, Issue 4.*
  3. van Tulder M, Koes B. Low back pain (chronic). Clinical Evidence. Web publication date: 01 Apr 2006 (based on November 2004 search).
  4. Roelofs PD, Bierma-Zeinstra SM, van Poppel MN, et al. Lumbar supports to prevent recurrent low back pain among home care workers. Ann Intern Med 2007;147:685-92.

 

* na de redactie van bovenstaande korte tekst publiceerde de Cochrane Collaboration een update van deze review die we binnenkort zullen bespreken in Minerva.

 

Korset als behandeling van recidiverende lagerugpijn

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Trefwoorden

korset, lagerugpijn, werkverlet

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar