Tijdschrift voor Evidence-Based MedicinePreventie van nieuwe fracturen met zoledroninezuurinfusies na een heupfractuur


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 6 Pagina 96 - 96

Zorgberoepen


Duiding van
Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al; HORIZON Recurrent Fracture Trial. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007;357:1799-809.


Besluit
Deze RCT toont een gunstig effect aan van een jaarlijks zoledroninezuur infuus bij ouderen na operatie voor een heupfractuur. Nauwkeurige opvolging van de behandelde patiënten is onontbeerlijk, gezien het risico van voorkamerfibrillatie. Bijkomend vergelijkend onderzoek met de orale bisfosfonaten is nodig.


 

Vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Minerva besprak eerder het gunstige effect van een jaarlijks zoledroninezuurinfuus op de preventie van fracturen (vooral wervelfracturen) bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose (1,2). Hierbij merkten we op dat er levensbedreigende voorkamerfibrillatie kon optreden en dat er nog geen specifieke doelgroepen bekend waren. De placebogecontroleerde studie van Lyles et al. (3) onderzocht het effect van deze behandeling bij ouderen (24% mannen, gemiddelde leeftijd 74,5 jaar). De geïncludeerde patiënten waren geopereerd voor een heupfractuur en konden of wensten geen orale bisfosfonaten te gebruiken. De onderzoekers evalueerden ook de ongewenste effecten, inclusief mortaliteit. De primaire uitkomstmaat (alle klinische fracturen) was na twee jaar significant beter in het voordeel van zoledroninezuur: 8,6% versus 13,9% (p= 0,001). De mortaliteit was hoger in de placebogroep: 13,3% versus 9,6% (p= 0,01), zonder verschil in sterfte door cardiovasculaire oorzaken. Overlijden was echter vooraf niet gedefinieerd. Bovendien was de studieuitval in beide groepen zeer hoog, waardoor het erg voorbarig is te besluiten dat een behandeling met zoledroninezuur levens kan redden. Er was geen verschil in optreden van voorkamerfibrillatie, nierinsufficiëntie, botnecrose of slechte fractuurheling. Het minder voorkomen van VKF is mogelijk een gevolg van het optimaliseren van vitamine D en calcium vóór de toediening van het eerste infuus. Het vitamine D-tekort was zeer opvallend in deze onderzoekspopulatie. De onderzoekers maakten spijtig genoeg geen vergelijking met orale bisfosfonaten. Studies met bisfosfonaten zijn schaars in deze specifieke, oudere populatie.

 

Deze RCT toont een gunstig effect aan van een jaarlijks zoledroninezuur infuus bij ouderen na operatie voor een heupfractuur. Nauwkeurige opvolging van de behandelde patiënten is onontbeerlijk, gezien het risico van voorkamerfibrillatie. Bijkomend vergelijkend onderzoek met de orale bisfosfonaten is nodig.

 

 

Referenties

  1. Black DM, Delmas PD, Eastell R, et al; HORIZON Pivotal Fracture Trial. Once-yearly zoledronic acid for treatment of postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2007;356:1809-22.
  2. Michiels B. Zoledroninezuur bij postmenopauzale osteoporose. Minerva 2007;6(8):122-3.
  3. Lyles KW, Colón-Emeric CS, Magaziner JS, et al; HORIZON Recurrent Fracture Trial. Zoledronic acid and clinical fractures and mortality after hip fracture. N Engl J Med 2007;357:1799-809.
Preventie van nieuwe fracturen met zoledroninezuurinfusies na een heupfractuur

Auteurs

Michiels B.
Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar