Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineHPV-vaccin en cervixlesies


Minerva 2007 Volume 6 Nummer 7 Pagina 118 - 118

Zorgberoepen


Duiding van
(o.a.) Joura EA, Leodolter S, Hernandez-Avila M, et al. Efficacy of a quadrivalent prophylactic human papillomavirus (types 6,11,16 and 18) L1 virus-like-particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions : a combined analysis of three randomised clinical trials. Lancet 2007;369:1693-702.
Het vervolg op….

 

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Een eerste studie over de werkzaamheid van een bivalent HPV-vaccin (serotypes 16 en 18) bespraken we reeds in Minerva (1,2). We besloten dat het vaccin werkzaam is ter preventie van HPV-infecties, maar dat het niet mogelijk was om een conclusie te trekken over het effect op de incidentie van cervixkanker. Inmiddels zijn verschillende andere studies gepubliceerd (3, 4, 6, 8, 9), ofwel met hetzelfde bivalente vaccin (HPV 16 et 18), ofwel met een tetravalent vaccin (HPV 16 en 18, maar ook HPV 6 et 11, die een rol spelen bij genitale wratten en enkele laaggradige neoplasieën). Deze studies zijn samengevat in een tabel die op onze website geraadpleegd kan worden. Hierin leggen we de nadruk op het effect op cervicale lesies (primair of secundair eindpunt afhankelijk van de studie). Sommige publicaties zijn een literatuuroverzicht van verschillende studies (5,7).

De werkzaamheid van deze vaccins is vooral duidelijk in de preventie van cervicale lesies CIN 1 tot CIN 3 en adenocarcinoma in situ. Deze nieuwe studies includeren respectievelijk 552 tot 18 644 vrouwen, met of zonder HPV-infectie. Er was geen duidelijk bewijs voor een beschermend effect bij vrouwen die reeds besmet waren op het moment van vaccinatie.

 

Indien er een duidelijk effect van beide vaccins wordt aangetoond op cytologische lesies, blijven er toch nog enkele vragen (zoals in Minerva eerder is aangegeven): wat is de beste vaccinatiestrategie, welke zijn de doelgroepen en hoe zorgen we ervoor dat vaccinatie niet ten koste gaat van cervixscreening, die onontbeerlijk blijft. De gevolgen van vaccinatie voor besmetting met andere HPV-serotypes, de beschermingsduur van het vaccin en de kosten-baten verhouding zijn niet bekend.

 

 

Referenties

  1. Harper DM, Franco EL, Wheeler CM, et al. Sustained efficacy up to 4.5 years of a bivalent L1 virus-like particle vaccine against human papillomavirus types 16 and 18: follow-up from a randomised control trial. Lancet 2006;367:1247-55.
  2. Verhoeven V, Baay M. HPV-vaccinatie ter preventie van cervixkanker. Minerva 2007;6(1):4-7.
  3. Garland SM, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, Females United to Unilaterally Reduce Endo/Ectocervical Disease (FUTURE) I Investigators. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent anogenital diseases. N Engl J Med 2007;356:1928-43.
  4. FUTURE II Study Group. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent high-grade cervical lesions. N Engl J Med 2007;356:1915-27.
  5. Joura EA, Leodolter S, Hernandez-Avila M, et al. Efficacy of a quadrivalent prophylactic human papillomavirus (types 6,11,16 and 18) L1 virus-like-particle vaccine against high-grade vulval and vaginal lesions : a combined analysis of three randomised clinical trials. Lancet 2007;369:1693-702.
  6. Villa LL, Costa RL, Petta CA, et al. Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) L1 virus-like particle vaccine in young women: a randomised double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. Lancet Oncol 2005;6:271-8.
  7. Ault KA; FUTURE II Study Group. Effect of prophylactic human papillomavirus L1 virus-like-particle vaccine on risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2, grade 3 and adenocarcinoma in situ: a combined analysis of four randomised clinical trials. Lancet 2007; 369:1861-8.
  8. Mao C, Koutsky LA, Ault KA, et al. Efficacy of human papillomavirus-16 vaccine to prevent cervical intraepithelial neoplasia: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2006;107:18-27.
  9. Paavonen J, Jenkins D, Bosch FX, et al. Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-like-particle vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase III double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2007;369:2161-70.
HPV-vaccin en cervixlesies

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar