Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Asthma Quality of Life Questionnaire - AQLQ
De Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) is een specifiek meetinstrument om de kwaliteit van leven te meten bij volwassenen met astma. De vragenlijst gaat over vier domeinen: symptomen, emotionele aspecten, blootstelling aan uitlokkende factoren in de omgeving, beperking van activiteiten. De resultaten worden gescoord op een zeven-punt Likertschaal en opgeteld. Een evolutie van een half punt betekent een geringe verandering, een evolutie van één punt betekent een matige verandering en een evolutie van twee punten betekent een belangrijke verandering.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Ademtherapie bij astma

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 5 pagina 64 - 65


Deze studie toont aan dat ademtherapie mogelijk een voordeel heeft bij licht tot matig, slecht gecontroleerd astma. Dit was reeds eerder aangetoond. Het bewijs blijft echter zwak en de klinische relevantie staat niet vast. De basisbehandeling van astma blijft een anti-inflammatoire en bronchodilataterende behandeling in functie van de symptoomcontrole en het stadium van de aandoening.