Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Candidiasis Severity Score
De ernst van vulvovaginale pruritis, erytheem, oedeem en fissuurvorming worden beoordeeld op een schaal van 1 tot 3 en daarna opgeteld.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Fluconazol bij recidiverende vulvovaginale candidiasis

Van Royen P.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 7 pagina 110 - 112


Deze studie toont aan dat bij vrouwen met recidiverende vulvovaginale candidiasis een wekelijkse behandeling gedurende zes maanden met fluconazol per os effectief is om gedurende de behandelperiode de vrouwen klachtenvrij te houden. Na het stoppen van de behandeling neemt de kans op recidieven weer toe. Op basis van deze studie kan geen uitspraak worden gedaan over de keuze tussen een orale of lokale behandeling.