Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Children’s Depression Rating Scale-Revised
Door middel van een semi-gestructureerd interview worden met het kind (>6 jaar) of de ouder veertien symptomen van depressie, waaronder de DSM-IV-criteria gescoord op een zevenpuntsschaal. Daarnaast worden door de onderzoeker nog drie items van non-verbaal gedrag van het kind gescoord op een vijf­puntsschaal. De totale score varieert van 17 tot 113.
CDRS-R
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)


Deze non-inferioriteitsstudie besluit dat zelfhulp aan de hand van computergestuurde cognitieve gedragstherapie niet minder effectief is dan gebruikelijke zorg voor de behandeling van depressieve symptomen bij hulpzoekende adolescenten. Het klinische effect van deze veelbelovende therapie moet echter verder onderzocht worden in goed opgezette studies met een betrouwbare controlegroep.

Sertraline bij kinderen en jongeren met een majeure depressie?

De Meyere M.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 2 pagina 20 - 21


De auteurs van deze studie komen tot het besluit dat sertraline voor majeure depressie bij kinderen en adolescenten een werkzaam, veilig en goed verdragen antidepressivum is. Uit de bespreking blijkt daarentegen dat de meerwaarde van sertraline klinisch niet relevant is en dat hierbij heel wat ongewenste effecten kunnen optreden: een verhoogd risico van zelfmoordgedachten is op dit ogenblik niet uit te sluiten. De power van de studie is te klein om voor kinderen en adolescenten afzonderlijke besluiten te trekken. Het gebruik bij kinderen en adolescenten van antidepressiva,ook van sertraline,wordt daarom best overgelaten aan een kinderpsychiater.