Resultaat met woordenlijst ( 3 )


Criteria voor periodieke spanningshoofdpijn (IHS-criteria 2013)
Bij periodieke spanningshoofdpijn wordt een onderscheid gemaakt tussen een frequente en niet-frequente vorm. Criteria voor niet-frequente periodieke spanningshoofdpijn: 1. antecedenten van minstens 10 episodes die minder dan 1 dag per maand optreden (minder dan 12 dagen per jaar) en die beantwoorden aan onderstaande criteria 2 tot 4; 2. duur van de hoofdpijn van 30 minuten tot 7 dagen; 3. hoofdpijn met minstens 2 van de volgende criteria: - bilaterale hoofdpijn, - drukkend of klemmend gevoel (niet-kloppende pijn), - milde tot matige intensiteit, - geen verergering bij normale fysieke activiteiten zoals stappen of traplopen; 4. geen misselijkheid of braken en niet meer dan 1 aanval van foto- of fonofobie; 5. niet veroorzaakt door een andere aandoening. Criteria voor frequente periode spanningshoofdpijn: - antecedenten van minstens 10 episodes die minstens 1 dag maar minder dan 15 dagen per maand optreden over een periode van minstens 3 maanden (minstens 12 dagen en minder dan 180 dagen per jaar); - voldoen aan bovenvermelde criteria 2 tot 5.
Aantal resultaten : 3 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Aspirine 1 000 mg en paracetamol 1 000 mg zijn enigszins werkzaam voor pijnverlichting bij volwassenen met frequente periodieke spanningshoofdpijn, maar de bewijskracht is (zeer) gering voor aspirine. Voor paracetamol is de bewijskracht beter, maar het klinische voordeel is gering.

Spanningshoofdpijn: is een profylactische behandeling zinvol?

Vanwelde C.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 10 pagina 123 - 124


Deze systematische review bevat geen cijfergegevens, is gebaseerd op opinies van experten en kan niet aantonen dat een preventieve medicamenteuze behandeling van chronische spanningshoofdpijn bij volwassenen zinvol is.

Topiramaat ter preventie van migraine?

Umbach I.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 9 pagina 143 - 145


Deze placebogecontroleerde studie toont aan dat topiramaat vergeleken met placebo werkzaam is ter preventie van migraineaanvallen. Aangezien er geen studies zijn die topiramaat vergelijken met andere preventieve behandelingen, is nog niet duidelijk welke plaats topiramaat heeft in de onderhoudsbehandeling van migraine.

Triptanen in de behandeling van migraine

Heyrman J.

Minerva 2002 Vol 1 nummer 9 pagina 21 - 24


Bij de aanpak van migraineaanvallen is een stapsgewijze opbouw te verkiezen. Hierbij zijn in eerste instantie salicylaten of paracetamol, in tweede instantie een NSAID en pas in derde instantie een triptaan of ergotamine aangewezen. Indien een triptaan aangewezen is, kan op basis van deze meta-analyse sumatriptan 50 en 100 mg als eerstekeusbehandeling van patiënten met migraineaanvallen worden aanbevolen.