Resultaat met woordenlijst ( 1 )


NCCPC-stressscore
De Noncommunicating Children’s Pain Checklist is een vragenlijst waarop ouders de aanwezigheid van dertig items bij hun kinderen scoren (0 = niet, 1 = occasioneel, 2 = vaak en 3 = zeer vaak aanwezig). De items zijn zo gekozen dat ze correleren met de pijnbeleving van het kind.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Paracetamol en ibuprofen afwisselen bij kinderen met koorts?

Christiaens T. , Van Winckel M.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 10 pagina 164 - 166


Deze studie toont aan dat het alternerend toedienen van paracetamol (12,5 mg/kg/dosis) en ibuprofen (5 mg/kg/dosis) om de vier uur gedurende drie dagen resulteert in een snellere daling van de koorts bij kinderen. Er zijn echter methodologische beperkingen en andere studies geven tegenstrijdige resultaten. Het is belangrijk om aan de ouders of de verzorgers uit te leggen dat infectieuze koorts niet gevaarlijk is. Het doel van een antipyretische behandeling is vooral comfort bieden, waarbij het al dan niet dalen van de koorts van ondergeschikt belang is. Er is onvoldoende evidentie om het voorschrijven van alternerende toediening van paracetamol en ibuprofen bij kinderen met koorts te ondersteunen. Paracetamol is vanwege het betere veiligheidsprofiel de eerste keuze.