Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Nijmeegse vragenlijst
De NVL wordt door de patiënt ingevuld en bevat 16 items over de frequentie van astmaklachten. De scores variëren van nooit (0), zelden, soms, dikwijls tot zeer dikwijls (4). De globale score wordt berekend op 64 punten.
NVL
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Ademtherapie bij astma

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 5 pagina 64 - 65


Deze studie toont aan dat ademtherapie mogelijk een voordeel heeft bij licht tot matig, slecht gecontroleerd astma. Dit was reeds eerder aangetoond. Het bewijs blijft echter zwak en de klinische relevantie staat niet vast. De basisbehandeling van astma blijft een anti-inflammatoire en bronchodilataterende behandeling in functie van de symptoomcontrole en het stadium van de aandoening.