Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Oswestry low back pain disability index
Deze lijst evalueert beperkingen van verschillende activiteiten van het dagelijkse leven: 0% (geen invaliditeit) tot 100% (volledige invaliditeit of bedlegerigheid).
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Chirurgische versus niet-chirurgische behandeling van degeneratieve spondylolisthese

de Geeter K.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 4 pagina 58 - 59


De intention to treat analyse van deze RCT toont geen verschil tussen chirurgische behandeling en niet-chirurgische behandeling van patiënten met lumbale degeneratieve spondylolisthese. De resultaten van de gelijktijdig uitgevoerde en gepubliceerde observationele studie tonen een voordeel voor operatieve behandeling maar vragen om bevestiging. Op dit ogenblik kunnen we geen aanbevelingen formuleren met voldoende niveau van bewijskracht.

Revalidatie versus spinale artrodese bij chronische lagerugpijn

Minerva 2006 Vol 5 nummer 3 pagina 36 - 37


Deze studie toont aan dat bij bepaalde patiënten met chronische lagerugpijn een intensief oefenprogramma gecombineerd met psychologische begeleiding even effectief is als spinale artrodese. De studiepopulatie is echter niet duidelijk omschreven, zodat uit deze studie niet op te maken is welke patiënten baat kunnen hebben bij een chirurgische behandeling.