Resultaat met woordenlijst ( 2 )


placebogecontroleerde studie
In placebogecontroleerde studies wordt een actieve stof die wordt toegediend in de interventiegroep, vergeleken met een controlegroep die een placebo toegediend krijgt.
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

At random: Titanic 'grand cru classé'

Vermeire E.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 6 pagina 87 - 88

Veroorzaken sulfamiden hypoglycemie bij bejaarde diabeten?

Vermeire E.

Minerva 1998 Vol 27 nummer 1 pagina 178 - 179


Uit de resultaten van de besproken prospectieve studie volgt dat in de praktijk langwerkende sulfamiden bij gezonde bejaarden met type 2 diabetes kunnen worden gebruikt zonder belangrijk risico op hypoglycemie, op voorwaarde dat hun glycemiecontrole suboptimaal is.