Resultaat met woordenlijst ( 2 )


Severe Impairment Battery
Deze schaal werd ontwikkeld om het cognitief functioneren te bepalen van zwaar demente patiënten, die niet meer in staat zijn om mee te werken bij andere neuropsychologische testen. De patiënten moeten eenvoudige opdrachten uitvoeren. De onderzoekers beoordelen aandacht, oriëntatie, taal, geheugen, visueel ruimtelijk inzicht, interpretatie, praxis en sociale interactie. De totale score kan variëren van 0 (slechtst functioneren) tot 100.
SIB
Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Memantine bij de ziekte van Alzheimer

Vermeire E.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 7 pagina 109 - 111


Uit deze studie blijkt dat memantine de klinische achteruitgang van patiënten met matige tot ernstige ziekte van Alzheimer vermindert. Dit effect is echter klinisch zo gering, dat we ook voor memantine kunnen besluiten dat het niet in aanmerking komt voor systematisch gebruik. Het besluit van het Minerva themanummer ‘Dementie’ blijft dus gehandhaafd: de bestaande studies met cholinesterase-inhibitoren en niet-cholinerge producten tonen bescheiden effecten met zeer geringe klinische relevantie. Door het gebrek aan vergelijkende studies kan geen keuze worden gemaakt tussen de verschillende groepen Alzheimer-medicatie.

Donepezil

Roland M.

Minerva 2002 Vol 1 nummer 8 pagina 5 - 6


Deze eerste studie over de behandeling van matige tot ernstige seniele dementie met een acetylcholinesteraseremmer (donepezil) vond enkel een effect op progressie van de aandoening op korte termijn. Op basis hiervan zijn er onvoldoende argumenten om donepezil systematisch voor te schrijven. Een nauwkeurige evaluatie van het effect op andere uitkomsten zoals levenskwaliteit en studies op langere termijn zijn nodig.