Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Short asthma morbidity score
Aan de hand van vragen over astmasymptomen en ‘noodgebruik’ van een inhalator komt men tot een score die varieert van 0 (perfecte controle van astma) tot 8 (zeer slechte controle van astma).
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

'Step-down' van inhalatiecorticosteroïden bij stabiel astma

Kegels E.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 10 pagina 159 - 161


Uit deze studie blijkt dat patiënten met matig tot ernstig astma die ‘onder controle’ zijn met een hoge dosis inhalatiecorticosteroïden, op een veilige manier hun dosis inhalatiecorticosteroïden kunnen halveren zonder negatief effect op de symptoomcontrole en levenskwaliteit. Verdere grootschalige studies moeten deze bevindingen bevestigen.