Resultaat met woordenlijst ( 1 )


systematische randomisatie
Men spreekt van systematische of quasi-randomisatie wanneer deelnemers aan een onderzoek niet met behulp van ‘random numbers’, maar op een andere wijze over de verschillende onderzoeksgroepen worden verdeeld. Dit kan bijvoorbeeld alternerend gebeuren, dat wil zeggen ‘om en om’ op volgorde van binnenkomst of dossieropmaak of op geboortejaar. Deze methode is een goede benadering van randomisatie, maar heeft methodologische bezwaren. Het is in zo’n geval bijvoorbeeld gemakkelijker te achterhalen aan welke groep een patiënt is toegewezen.
quasi-randomisatie
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

At random: Titanic 'grand cru classé'

Vermeire E.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 6 pagina 87 - 88