Resultaat met woordenlijst ( 1 )


Work Ability Index
De WAI meet het werkvermogen van een werknemer m.a.w. de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als psychisch in staat is om zijn/haar werk uit te voeren. De score varieert van 7 tot 49: 7-27 = slechte werkcapaciteit, 28-36 = matige werkcapaciteit, 37-43 = goede werkcapaciteit, 44-49 = uitstekende werkcapaciteit.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Kortdurende en langdurige psychotherapie versus psychoanalyse

Pieters G. , Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 2 pagina 15 - 16


Deze quasi-gerandomiseerde studie met ernstige methodologische tekortkomingen laat niet toe om betrouwbare conclusies te trekken over het effect van verschillende vormen van kortdurende en langdurige psychotherapie ten opzichte van psychoanalyse bij personen met een depressieve stoornis of angststoornis.