Resultaat met woordenlijst ( 1 )


West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory
Een gevalideerde vragenlijst met 52 items verdeeld over 3 delen die de belangrijke dimensies van de beleving van chronische pijn meet. Elk antwoord wordt gegeven op een 7 puntenschaal. Deel I onderzoekt de beleving van de chronische pijn (invloed op dagelijkse activiteiten, steun van de partner, ernst van de pijn, perceptie van controle over zijn leven, emotionele nood). Deel II evalueert de mate waarin de patiënt meent dat zijn partner negatief reageert op zijn vragen en zijn naasten negatief op zijn gedrag en pijnklachten. Deel III gaat na hoe vaak de patiënt aan 4 categorieën van dagelijkse activiteiten deelneemt.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Radiofrequente denervatie als behandeling voor chronische lagerugpijn

De redactie

Minerva 2018 Vol 17 nummer 4 pagina 52 - 55


Uit deze pragmatische correct uitgevoerde gerandomiseerde gecontroleerde studies kunnen we besluiten dat de combinatie van een behandeling met radiofrequente denervatie en actieve oefentherapie niet leidt tot een klinisch relevante verbetering van lagerugpijn in vergelijking met oefentherapie alleen. Een mogelijke selectiebias van patiënten en de afwezigheid van een gestandaardiseerde behandeltechniek bemoeilijken de extrapolatie van deze resultaten.