Resultaat met woordenlijst ( 1 )


inductieve codering
Bij inductieve codering hangt de codering af van de antwoorden die gegeven worden. Men noemt dit ook wel open codering.
Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en)

Hoe sporen huisartsen kwetsbaarheid op bij oudere patiënten?

Gobbens R.

Minerva 2020 Vol 19 nummer 2 pagina 18 - 21


Deze kwalitatieve studie van goede methodologische kwaliteit toont aan dat huisartsen zich onzeker voelen bij het bepalen van de kwetsbaarheid van oudere patiënten. Deze studie toont ook aan dat huisartsen zowel lichamelijke als functionele kenmerken als leefomstandigheden betrekken in hun oordeel over kwetsbaarheid.