Resultaat met woordenlijst ( 0 )


Quality of Dying in Long Term Care (QOD-LTC-schaal)
Deze schaal bevat 3 subschalen: persoonlijke factoren (netheid, medelevende aanraking, waardigheid, hollistische benadering van de resident, aanwezigheid van hulp waarmee de resident zich comfortabel voelt), voorbereidende taken (richtlijnen, begrafenisregeling), afsluiten van de levensfase (humor, voorbereiding op de dood, vredige verschijning). De 11 items worden gescoord op een Likert schaal van 1 tot 5.
Aantal resultaten : 0 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en)


Deze internationale cluster gerandomiseerde gecontroleerde studie van goede methodologische kwaliteit kon geen verbetering aantonen in het comfort tijdens de laatste levensweek van residenten die verblijven in woonzorgcentra na een stapsgewijze integratie van palliatieve zorg.