Resultaat op trefwoord : 'economische analyse'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Is screening naar colorectale kanker kosteneffectief?

Annemans L.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 6 pagina 98 - 99


Deze gezondheidseconomische evaluatie van screening naar colorectale kanker laat niet toe om besluiten te trekken over de optimale screeningsstrategie.