Resultaat op trefwoord : 'vulvovaginale candidiasis'


Aantal resultaten : 2 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Fluconazol bij recidiverende vulvovaginale candidiasis

Van Royen P.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 7 pagina 110 - 112


Deze studie toont aan dat bij vrouwen met recidiverende vulvovaginale candidiasis een wekelijkse behandeling gedurende zes maanden met fluconazol per os effectief is om gedurende de behandelperiode de vrouwen klachtenvrij te houden. Na het stoppen van de behandeling neemt de kans op recidieven weer toe. Op basis van deze studie kan geen uitspraak worden gedaan over de keuze tussen een orale of lokale behandeling.

Voorkomt lactobacillus vulvovaginale candidiasis na antibioticagebruik?

Van Royen P.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 7 pagina 113 - 114


Deze studie besluit dat een tiendaagse behandeling met lactobacillus (L. rhamnosus als voornaamste bestanddeel) het optreden van Candida vulvovaginitis na gebruik van antibiotica niet kan voorkomen. Het is te vroeg om te besluiten dat een dergelijke behandeling volledig achterhaald is. Meer studies zijn nodig om een uitspraak te kunnen doen over de plaats van lactobacillus bij deze indicatie. Op basis van de momenteel beschikbare evidentie is gebruik van lactobacillus voor deze indicatie niet aangewezen.