Resultaat op trefwoord : 'geneesmiddelengebruik voor niet-goedgekeurde indicatie'


Aantal resultaten : 4 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Geneesmiddeleninformatie: de interne rapporten versus de publicatie van de studies

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 9 pagina 105 - 105

Werkzaamheid en doeltreffendheid van atypische antipsychotica bij volwassenen voor niet-geregistreerde indicaties

Azermai M. , Bourgeois J. , Petrovic M.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 6 pagina 75 - 76


Deze studie besluit dat sommige atypische antipsychotica t.o.v. placebo een statistisch significante werkzaamheid vertonen voor dementiegerelateerde gedragsstoornissen (aripiprazol, olazapine en risperidon), gegeneraliseerde angststoornis (quetiapine) en OCD (risperidon). De klinische relevantie van deze werkzaamheid is echter onzeker en bovendien is er geen bewijs dat deze middelen doeltreffender zijn dan andere medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen. De baten van atypische antipsychotica dienen bovendien steeds afgewogen te worden tegen de potentiële risico‚Äôs.

Off-label voorschrijven?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 2 pagina 14 - 14

Off-label voorschrijven?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 2 pagina 14 - 14

Off-label voorschrijven?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 2 pagina 14 - 14

Off-label voorschrijven?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 2 pagina 14 - 14